Nadgrobni spomenici - Naslovnica 


Zadruga branitelja, klesarstvo Kontakt Lokacija Zadruge Mapa sajta

 

Zadruga branitelja - Klesarstvo - Markovo Polje 

Poslovanje Zadruge - Klesarska radionica

Nadgrobni spomenici, klesarska radionica Zadruge branitelja. Različiti grobni spomenici se mogu izabrati iz kataloga već izrađenih spomenika ili ćemo ih izvesti po Vašoj zamisli. Popis: klesarske usluge koje možete naručiti. Radionica izrađuje širok asortiman proizvoda po vlastitim projektima kao i po Vašim idejnim rješenjima.

Klesarska radionica - Poslovanje Zadruge

Način financiranja, poslovanje zadruge, opsežno iznosi Poslovno porezni vodič za zadruge u 2011. godini (cijeli tekst). Ovaj vodič objavljen je na stranicama Hrvatskog saveza zadruga.

Ovdje je naveden samo popis sadržaja glavnih tema.

I. PREDGOVOR
II. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
III. UTVRĐIVANJE I OPOREZIVANJE PRIMITAKA OD OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI
IV. ZADRUGAR POSLODAVAC
V. ZADRUGAR U SUSTAVU OBVEZNIH OSIGURANJA
VI. SAMOSTALNA DJELATNOST UZ RADNI ODNOS I/ILI KORIŠTENJE MIROVINE
VII. PITANJA I ODGOVORI
VII. PREGLED PROPISA

Poštovani zadrugari i svi koji to želite postati,
zadruga, kao pravni subjekt kojim upravljaju njezini članovi, postaje
sve prepoznatljiviji i respektabilniji gospodarski čimbenik.
Zadruga poštuje vrijednost rada te se temelji na radu svojih članova koji
zajedništvom i uzajamnom pomoći ostvaruju svoje pojedinačne i zajedničke
gospodarske interese.
Član zadruge – zadrugar neposredno sudjeluje u radu zadruge, posluje
putem nje ili se koristi njezinim uslugama, uz pomoć zadruge prodaje
svoje proizvode odnosno usluge ili na drugi način neposredno
sudjeluje u ostvarivanju ciljeva zbog kojih je zadruga osnovana.

U zadruzi pojedinac dolazi do spoznaje kako radeći predano za sebe,
istodobno radi i za dobrobit zadruge, a uspješan razvoj zadruge povratno
djeluje na svakog pojedinca i povećava njegovu dobit. Dok se u
društvima kapitala maksimizira rezultat poslovanja, u zadrugama se maksimizira
rezultat svakog zadrugara.
Kao krovna i institucionalna organizacija svih zadruga u Republici Hrvatskoj,
Hrvatski savez zadruga često se susreće s pitanjima vezanima za
poslovno-porezni segment, poslovanje zadruge. Upravo su nas ta brojna
pitanja potaknula na objavljivanje ovakvog priručnika, koji će biti koristan
nama zaposlenicima Hrvatskog saveza zadruga, a posebice vama,
korisnicima – zadrugama, zadrugarima i, osobito, stručnim osobama koje
se profesionalno bave problematikom što se obrađuje u vodiču, kao i
svima koji razmišljaju o pokretanju zadružnog oblika poslovanja.

Sadržaj ovoga priručnika omogućit će vam bolje razumijevanje brojnih
poreznih propisa, ali i skratiti vrijeme traženja odgovora na određene
financijske dvojbe s kojima se svakodnevno susrećete ili biste se
mogli susresti.

Namjena priručnika ponajprije je edukativna, no svakako može poslužiti
i kao temelj za prijedloge poboljšanja i nalaženja rješenja u trenutačno
važećim poreznim i drugim propisima.
Poslovno-porezni vodič za zadruge koji je pred vama objavili smo u suradnji
s Institutom za javne financije iz Zagreba, te se nadamo i vjerujemo
da će vam olakšati rješavanje svih dvojbi s kojima se susrećete s
obzirom na porezne propise i poslovno-porezno poslovanje zadruge
kao specifičnog oblika poduzetništva.
I, na kraju, želim posebno zahvaliti Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja, koje nam je pružilo financijsku potporu i tako
omogućilo izdavanje ovoga vodiča.

Nadamo se da će vam ovo štivo koristiti i pomoći pri obavljanju vaše
zadružne djelatnosti.
vaša Vedrana Stecca
predsjednica Uprave Hrvatskog saveza zadruga

Poslovanje Zadruge, klesarstvo Markovo Polje

 

 

 

Nadgrobni spomenici

Spomenici, grobnice

Klesarstvo, Markovo Polje

Groblje Markovo polje Zagreb

Zadruga branitelja - Klesarstvo Markovo Polje
Postavite pitanje, zatražite ponudu, savjet, dogovorite sastanak...

Facebook Twitter
 

Za umirovljenike, branitelje i njihove obitelji: 10% popusta na grobne okvire

Čišćenje kamena

Nadgrobni natpisi  Grobnice

Grobni okviri

Izrada spomenika

MRAMOR  GRANIT

NADGROBNI  SPOMENICI, KATALOG

GALERIJA

Nadgrobni spomenici slavnih

Neobični nadgrobni spomenici

Svi sveti, Dan mrtvih

 
© 2012-2014 - Zadruga branitelja Markovo Polje